วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพ่อ

ภ.ป.ร.


5 ธันวามหาราช

5 ธันวามหาราช

ตั้งแต่ 2 ธันวาคม เฉลิมฉลอง ในหลวง สุดยิ่งใหญ่ (ไทยรัฐ)

          รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคมปีนี้ โดยเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ว่า เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่คนไทยทั้งประเทศต้องการหลอมรวมจิตใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะในปีนี้จะมีการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ซึ่งทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นมากมาย

          นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ ตามปกติแล้ว ปีนี้รัฐบาลได้ดำเนินการอีกหลายด้านคือ กิจกรรมด้านศาสนาตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม เวลา 08.00-10.00 น. จะมีพิธีทำบุญ 5 ศาสนา ที่ อ.วังน้ำเขียว (จ.นครราชสีมา) และวันที่ 3 ธันวาคม รัฐบาลจะจัดงานทำบุญไมตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และจะมีพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณของข้าราชการทั่วประเทศ โดยจะมีข้าราชการส่วนหนึ่งมารวมกันที่ตึกสันติไมตรี ซึ่งขอเชิญชวนเพื่อนข้าราชการทุกคนร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณนี้ด้วย

          "นอกจากนั้น มูลนิธิ 5 ธันวาคม ซึ่งจัดมาทุกปีจะมีกิจกรรมที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม และในวันที่ 5 ธันวาคม ก็เชิญชวนประชาชนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่จะมีขึ้นในเวลา 19.00 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้ ที่พิเศษในปีนี้คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ซึ่งนอกจากที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้ว ที่ถนนราชดำเนินกลาง และลานพระราชวังดุสิต หรือลานพระบรมรูปทรงม้า ก็มีการจัดงานด้วยระหว่างวันที่ 3-13 ธันวาคม โดยงานที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทยเป็นแกนหลัก เป็นการแสดงแสง สี เสียง ตระการตาทั้งด้านเทคนิคและใช้บุคลากรระดับโลก และไม่เคยแสดงมาก่อนในไทย ซึ่งเป็นการแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากว่า 60 ปี" นายกรัฐมนตรี กล่าว


5 ธันวามหาราช

5 ธันวามหาราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น